tiệc cưới
Tags Bài với thẻ "ở rể nhà vợ | ở rể | khổ vì ở rể | nhục vì ở rể | ở rể sang hay hèn"

Tag: ở rể nhà vợ | ở rể | khổ vì ở rể | nhục vì ở rể | ở rể sang hay hèn

Dù có nhà, có tiền, tôi vẫn bị chị vợ khinh...

Tôi ở đây cũng vì cái nghĩa tình, đạo hiếu với ba mẹ vợ chứ tôi cũng vẫn có thể đủ sức mua 1 mảnh đất hay một ngôi nhà nhỏ nữa ở Đà Nẵng.